ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2555 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการในสำนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2555 (เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน) ณ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว 

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการในสำนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเวียงแห่งปริยัติศึกษา (วัดกองลม)

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 นายณงรงค์ ทรงอารมณื ผู้ำอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการในสำนักงาน ได้้ข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมกัมมัฏฐานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม รุ่นที่ 14 ประจำปี 2555 โดยคณะครู - นักเรียน โรงเรียนวัดหางดงสังฆราษฎ์อุปถัมภ์ อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น ณ  วัดเวียงด้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2555

 

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการในสำนักงาน ได้เข้าร่วมการตรวจข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ในคณธสงฆ์ภาค 7 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 199 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวเชียงใหม่ และ เมื่อเวลา 08.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อไปตามลำดับ

Read more...

Banner