Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้490
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว666
mod_vvisit_counterเดือนนี้1800
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2831
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด545049

ขณะนี้มีผู้ชม : 1
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2019-04-20 00:20

ระบบฐานข้อมูลวัด

เว๊บไซต์น่าสนใจ

หน้าแรก

อำนาจหน้าที่

๑. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบาย
    ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน โครงการของหน่วยงาน
     ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
     ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
     รวมทั้งดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเีรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
     รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธ-
     ศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
     ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธ-
     ศาสนา

๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
    ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ
     ทางพระพุทธศาสนา

๘. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
     ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     หรือที่ได้รับมอบหมาย

ผอ.พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.พศจ.เชียงใหม่

 


นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฮอตไลน์

Banner