Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้82
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้516
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว663
mod_vvisit_counterเดือนนี้1956
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2887
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด559773

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2019-09-21 15:13

ระบบฐานข้อมูลวัด

เว๊บไซต์น่าสนใจ

หน้าแรก เกี่ยวกับสำนักพุทธ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบาย
ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน
ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ปัญหา และอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเีรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธ-
ศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธ-
ศาสนา

๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

๘. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ผอ.พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.พศจ.เชียงใหม่

 


นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฮอตไลน์

Banner

Facebook สนง.พศจ.ชม.