Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

 

รองเจ้าคณะภาค ๗


พระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


พระเทพปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)


พระราชวิสุทธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

งานพุทธศาสนศึกษา

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้316
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว702
mod_vvisit_counterเดือนนี้1268
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3780
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด593348

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2020-08-13 14:41

หน่วย อ.ป.ต. อำเภอแม่แตง

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 อินทขิล พระครูศรีสตโสภณ  ชาตเมธี ม่วงคำ อินทขิล แม่แตง 2545
2 สันมหาพน พระปลัดวินัย ธมฺมวิชโย ปากทาง สันมหาพน แม่แตง 2550
3 แม่หอพระเขต 1 พระครูสิริวิชยางกูร  สุจิตโต แม่หอพระ แม่หอพระเขต 1 แม่แตง 2548
4 บ้านเป้า พระครูวิบูลอาจารวัตร  อาจารธมฺโม บ้านเป้า บ้านเป้า แม่แตง 2545
5 สันป่ายาง พระประพันธ์  ฐานวโร สันป่ายาง สันป่ายาง แม่แตง 2552
6 ช่อแล พระครูโสภิตพัฒนโชติ ช่อแลพระงาม ช่อแล แม่แตง 2553
7 แม่แตง พระอธิการจีรภัทธ  อินทวํโส ม่วงชุม แม่แตง แม่แตง 2552
8 สบเปิง พระอธิการสุรัตน์ สุรตฺตโน สันปงงาม สบเปิง แม่แตง 2549
9 เมืองก๋าย เจ้าอธิการสุวัตรสาร สุวฑฺฒฺโน บ้านออบ เมืองก๋าย แม่แตง 2552
10 อินทขิลเขต 2 พระฐัชกร อาภสฺสโร ป่าจี้ อินทขิล แม่แตง 2550
11 ป่าแป๋ เขต 1 พระครูประจักษ์เขมคุณ เขมจาโร ป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง 2546
12 ป่าแป๋ เขต 2 พระอธิการสำราญ  ปิยธมโม ปางลัน ป่าแป๋ แม่แตง 2546
13 ขี้เหล็กเขต 2 พระสมุห์นิกร จิตฺตสวโร ทรายมูล ขี้เหล็ก แม่แตง 2549
14 บ้านช้างกึ๊ดช้าง พระอธิการจำรัส  ชวนฺปญฺโญ ต้นลุง บ้านช้าง แม่แตง 2553
15 ขี้เหล็กเขต 1 พระสมุห์วิทยา ฐานสมฺปุญโณ สันป่าสัก ขี้เหล็กเขต 1 แม่แตง 2545
16 แม่หอพระเขต 2 พระครูปัญญาดุสิตาภรณ์  ชวนปญโญ เหล่าก๋อง แม่หอพระเขต 2 แม่แตง 2545

ผอ.พศ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การป้องการโควิด

พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

วัดท่าตอน พระอารามหลวง

วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดสวนดอก พระอารามหลวง

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

twitter สนง.ชม

Facebook สนง.พศจ.ชม.

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ถาม-ตอบ