Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


พระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗


พระพรหมมงคล วิ.
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

รองเจ้าคณะภาค ๗


พระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


พระเทพปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)


พระราชวิสุทธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้93
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว684
mod_vvisit_counterเดือนนี้1862
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2993
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด571340

ขณะนี้มีผู้ชม : 1
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2020-01-20 00:14

ระบบฐานข้อมูลวัด

เว๊บไซต์น่าสนใจ

หน้าแรก วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา แห่งดินแดนล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

 

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
  2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
  4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
  5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

 


ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสนับสนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

ผอ.พศ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.พศจ.เชียงใหม่

 


นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฮอตไลน์

Banner

Facebook สนง.พศจ.ชม.