ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๔  ถนนโชตนา  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๖๗๑  โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๗๒
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่