ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดสวนดอก พระอารามหลวง