ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร