ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง