ร่วมประชุมเตรียมจัดงานเครื่อเงิน เครื่องเขิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ