ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นมัสการขอพรปีใหม่ หลวงปู่พระพรหมมงคล