ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา