ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ วัดดอนแก้ว