ร่วมพิธีขอขมาเพื่อขออโหสิกรรม และให้โอวาทแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง