ร่วมประชุมเตรียมงาน ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโด