ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ หน่วยการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่