จังหวัดเชียงใหม่ถวายเกียรติบัตรแด่คณะุสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการช่วยแก้ไขปัญหา COVID19