ตรวจเยี่ยนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาช่วงเปิดเทอมมาตรการป้องกันCOVID19