ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "เจ๋มรัฐ"

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเจ๋มรัฐ (สลากกินแบ่งรัฐบาล ๑) ณ โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา วัดกู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายดังกล่าว 

 

 

            อาคารเรียนเจ๋มรัฐ (สลากกินแบ่งรัฐบาล ๑) เป็นอาคารก่ออิฐ ๓ ชั้น ตั้งอยู่ที่โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา วัดกู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สำหรับเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรทั้งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๒,๕๐๖,๐๐๐ บาท โดยการสนับสนุนของนายขวัญชัย วงศ์นิติกรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการกองสลากกินแบ่งรัฐบาล