แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอความเมตตานุเคราะห์ท่านเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่  ได้โปรดสร้างความเข้าใจกับศรัทธาประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เนื่องจากก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยยึดแนวทางจากบทความเรื่อง "หมอกควัน..ปัญหาเรื้อรังของหน้าแล้งที่จะมาถึง" เขียนโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ download บทความ