ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้
          ๑. ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ download กำหนดการ
          ๒. ร่วมงาน "ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์" วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ download กำหนดการ