ตรวจเยี่ยมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

            เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลประกอบการออกหนังสือรับรองการบริจาคทรัพย์สิน(น.ร.๒)