ตรวจเยี่ยมวัดดอนจั่น

 

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมวัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลประกอบการออกหนังสือรับรองการบริจาคทรัพย์สิน(น.ร.๒)