ตรวจสอบที่ดินและชี้แนวเขตวัดในอำเภอพร้าว

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตรวจสอบที่ดินและชี้แนวเขตที่ดินวัดโป่งบัวบาน วัดป่าลัน(ร้าง) และวัดสันบัวนาค(ร้าง) ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่