รับโอนข้าราชการ

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา หากท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๔ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๑