เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "๙ ตำนานล้านนาพุทธบูชามหาสงกรานต์"

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายจำเริญ ศรีคำมูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางพรรณิภา หงษ์ทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "๙ ตำนานล้านนาพุทธบูชามหาสงกรานต์" จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี