รดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายจำเริญ ศรีคำมูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายชูชาติ กีฬาแปง , นางนฤมล ปาลวัฒน์) ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่