รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาะบริการพนักงานขับรถยนต์


>>>รายละเอียดคลิ๊กที่ภาพ<<<