สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (HD) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,408