ตรวจสอบเนื้อที่เช่า และเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ เลขที่ ๗๙ ที่ดินวัดกู่ฮุ่ม (ร้าง) ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
             นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเนื้อที่เช่า และเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ เลขที่ ๗๙ ที่ดินวัดกู่ฮุ่ม (ร้าง) ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา เพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดกู่ฮุ่ม (ร้าง) ราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง             
              ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,112