ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดหนองป่าแสะ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
                       นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดหนองป่าแสะ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
                      ผลดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,198