ตรวจสอบพื้นที่ที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกรมธนารักษ์ แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชม ๑๐๗ (บางส่วน)

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกรมธนารักษ์ แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชม ๑๐๗ (บางส่วน) ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้เพื่อสร้างวัด
              ณ ท้องที่บ้านปิงโค้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,217