ตรวจสอบการจัดประโยชน์ในพื้นที่วัดห้วยบอน (ร้าง) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างเพื่อยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดประโยชน์ในพื้นที่วัดห้วยบอน (ร้าง) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างเพื่อยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาต่อไป 
                   ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,121