ตรวจพื้นที่ก่อนเสนอรายงานขอตั้งวัด ณ ที่พักสงฆ์ประทานพร ตำบลสุเทพ และที่พักสงฆ์เทพนิมิต ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพื้นที่ก่อนเสนอรายงานขอตั้งวัด ตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
             ณ ที่พักสงฆ์ประทานพร ตำบลสุเทพ และที่พักสงฆ์เทพนิมิต ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,077