ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง วัดพระธาตุกิ่วแกง (ร้าง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์และได้ยื่นคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุกิ่วแกง (ร้าง) เพื่อยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
                  ณ วัดพระธาตุกิ่วแกง (ร้าง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,980