ดำเนินการนำคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินในเขตป่า ราย วัดป่าดอยวิสุทธิญาณ (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการนำคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินในเขตป่า ราย วัดป่าดอยวิสุทธิญาณ (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดร้างดังกล่าว             


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,885