พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๓๓ ถุง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
                  จังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   จัดพิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๓๓ ถุง โดยนายบรรเจิด กิริยา เจ้าพนักงานในพระองค์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นประธานในพิธี

                 ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ โดยการจัดพิธีดังกล่าว มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ และจิตอาสาภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมบริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย การตั้งโรงครัวพระราชทาน บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี โดยจัดกิจกรรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานข่วงประตูท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,861