คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ รับฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ญาติโยม ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดโควิด (ครั้งที ๒)

                     วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับพระภิกษุ สามเณร สังกัดมหานิกายและธรรมยุติ มาถวายให้กับพระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อจากการมีกิจกรรมร่วมกับฆราวาส ซึ่งได้รับรายชื่อพระภิกษุ สามเณรจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนประมาณ 700 รูป  

                     ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระราชวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่อนสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จัดตั้งโรงทานข้าวกล่อง น้ำดื่ม และพระกิตติวิมล รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดเจดีย์หลวง พระอารามหลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำอาหารข้าวกล่อง น้ำดื่ม จำนวน 1,000 กล่อง พร้อมผลไม้ ถวายแก่พระภิกษุ สามเณร ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และมอบแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสถานการณ์โควิด 19 เพื่อสนองพระดำริในพระเมตตา ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคต-ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

                   ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ,ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับพระภิกษุ สามเณร ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมาตราการควบคุมป้องการเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,606