พิธีทำบุญยกพระประธานขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระในอุโบสถ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พรรษา ๔๙ พระราชกิตติสุนทร ,บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

วันจันทร์ที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญยกพระประธานขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระในอุโบสถ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พรรษา ๔๙ พระราชกิตติสุนทร ,บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธี
                 ณ ที่พักสงฆ์เวียงนางคำเอ้ย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,975