ตรวจสอบพื้นที่ที่ดินวัดดงขี้เหล็ก (ร้าง) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                     นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจตุรภัทร์ รังษี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ที่ดินวัดดงขี้เหล็ก (ร้าง) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนผังประกอบการขอต่อสัญญาเช่า  
                     ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,238