การขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ การขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา โดยสำรวจที่พักสงฆ์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวน และเร่งดำเนินงานส่งแบบคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา พร้อมแนบแผนที่พิกัดที่ตั้งที่พักสงฆ์ แผนผังที่พักสงฆ์ และประวัติที่พักสงฆ์ ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติครม. 23 มิถุนายน 2563

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. จำนวนวัด/ที่พักสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ปส.20) จำนวน 581 แห่ง

2. จำนวนวัด/ที่พักสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้ที่ป่าไม้ถาวร ตามป.84 จำนวน 6 แห่ง


ไฟล์เอกสารประกอบ
จำนวนวัด/ที่พักสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้ที่ป่าไม้ถาวร ตามป.84 จำนวน 6 แห่ง |
จำนวนวัด/ที่พักสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ปส.20) จำนวน 581 แห่ง |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,301