ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี นายธวัช สุยะ และราษฎร จำนวน 90 ราย ร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินทับที่ทำกิน

ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี นายธวัช สุยะ และราษฎร จำนวน 90 ราย ร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินวัดม่วงต่อ (ร้าง) ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทับที่ทำกิน

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.

                นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมกับ นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีนายธวัช สุยะ และราษฎร จำนวน 90 ราย ร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินวัดม่วงต่อ (ร้าง) ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทับที่ทำกิน ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่วาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

                 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ การดื่ม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่วาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

                 นอกจากนี้ยังมี พระครูสุทธิญาณรังสี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง และ นางสาวศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 8 ร่วมสังเกตการณ์ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,328