ประชุมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่
                ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,320