รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 |
pdf รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,046