ตรวจเยี่ยมวัดที่มีฌาปนสถานในวัดและหารือเกี่ยวกับความพร้อมในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดสันป่าเลียง (ร้าง) ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดบ้านสัน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดเชียงยืนกลาง (ร้าง) ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ที่ดินวัดห้วยส้มสุก (ร้าง) ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับประชาชนบ้านห้วยส้ม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,710