พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาาค 7 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 5 ประจำปี 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิธีเปิดโครงการปริยัติสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 วันวิชาการ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ดินติดแม่น้ำประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ติดแม่น้ำปิง ก่อนพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุสบหาง (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสภาพป่า ประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

วิดีโอ

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 309,392