ประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการนำคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินในเขตป่า ราย วัดป่าดอยวิสุทธิญาณ (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการจัดประโยชน์ที่ดินวัดน้อย (ร้าง) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

วิดีโอ

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,488