การเตรียมความพร้อมและสนองงานการจัดงานบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอจอมทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พระเดชพระคุณ พระสุวรรณเมธี ดร. (แสวง ปญฺญาปโชโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอแม่วาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เป็นประธาน ณ วัดรังษีสุทธาราม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดกู่เสือ จ.เชียงใหม่ และวัดเกษรสีลคุณ จ.อุดรธานี ขอรับให้ที่ดินในท้องที่อำเภอสารภี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,331