ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดจอมคีรี ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ต้นผึ้ง ตำบลโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดร้างในเขตพื้นที่ ตำบลป่แป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 3 วัด ดังนี้  1.วัดม่อนอังเกต (ร้าง) 2.วัดสันกำแพง (ร้าง) และ3.วัดป่าแป๋ (ร้าง) ตรวจสอบ และหารือการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ ในความปกครองดูแลของกองทัพบก เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ใหม่ธรรมชัยญาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,401