พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผ้าไตรและสังฆทานพระราชทาน ไปถวายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการจัดประโยชน์ในที่ดินวัดกอมะเกือ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พิธีทำบุญตักบาตร และเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศล“พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต” พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช “พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต”

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,104