ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบรายงานการขอยกวัดท่าเดื่อ (ร้าง) ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ "พระราชปัญญาวชิโรดม" เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิธีเชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระอธิการเกรียงไกร โกสโส (หลวงปู่กวง) ณ วัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,600