ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทนวัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การประพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทน วัดเชียงแสน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบคำขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

วิดีโอ

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,545