พิธีมหามงคลรวมศาสนา​ ๓ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ​ "พ่อของแผ่นดิน​" จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563  โดยพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย การบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช การเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคล ๔ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาซิกข์ โดยมีข้าราชการ  และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในพิธี ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,375