การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

- การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้าง

- การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา


ไฟล์เอกสารประกอบ
เนื้อหาการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ.pdf |
แบบคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง.pdf |
แบบฟอร์มการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,849