เอกสารประกอบการจัดสรรค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
1.1แบบคำขอ-ใบตอบรับ ครูธรรม 64(ส่วนภูมิภาค) |
1.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม64(ส่วนภูมิภาค) |
2.1แบบคำขอ-ใบตอบรับ ครูบาลี 64(ส่วนภูมิภาค) |
2.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 64 |
3.1แบบคำขอ-ใบตอบรับ พระปริยัตินิเทศก์ 64 |
3.2แบบรายงานผล พระปริยัตินิเทศก์ 64 |
รายชื่อพระปริยัตินิเทศก์ สำหรับรับค่าตอบแทน ปีงบ 2564 (จังหวัดเชียงใหม่) |
รายชื่อครูธรรม-บาลี ภูมิภาค สำหรับรับค่าตอบแทน ปีงบ 2564 (จังหวัดเชียงใหม่) |
สถิติบุคลากรทางการศึกษา สำหรับค่าตอบแทน ปีงบ 2564 |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,363