ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกวัดเป็น วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๔

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศหลักเกณฑ์วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2564 (ปรับ.pdf |
แบบรายงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นวัดพั.pdf |
แบบรายงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นอุทยา.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,341