สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-พฤษภาคม งบประมาณ 2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx รายงานการจัดจ้าง ปีงบ 64.xlsx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 839,151